Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Sprawozdanie z realizacji w 2014 roku Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasto Oława z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012 - 2017

2015-04-30 15:14:08
Zarządzenie Nr 22/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-02-28 13:54:28
Zarządzenie Nr 28/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-03-14 12:58:17
ZARZĄDZENIE NR 31/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-03-21 15:17:31
Zarządzenie Nr 44/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-04-13 14:26:08
Zarządzenie Nr 45/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-04-13 14:30:11
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Oława z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok

2018-04-30 12:27:02
Zarządzenie Nr 51/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-05-09 14:56:34
Zarządzenie Nr 52/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-05-09 15:00:19
Zarządzenie Nr 56/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zlecenia do realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-05-17 14:45:07