Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 21/0050/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2019-02-12 12:24:43
Zarządzenie Nr 86/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Miasto Oława z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

2018-07-24 15:09:10
Zarządzenie Nr 85/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-07-19 14:07:23
Zarządzenie Nr 77/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-06-29 10:59:29
Zarządzenie Nr 75/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego knkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2018-06-28 12:14:53
Zarządzenie nr 67/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawei powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursach na realizację zadania publicznego miasta Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w terminie od 1.07.2018 r. do 16.12.2018 r.

2018-06-04 14:38:34
Zarządzenie Nr 58/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 22 maja 2018 r w sprawie zlecenia do realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-05-22 15:02:58
Zarządzenie Nr 56/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zlecenia do realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-05-17 14:45:07
Zarządzenie Nr 52/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-05-09 15:00:19
Zarządzenie Nr 51/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-05-09 14:56:34