Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 112/0050/2018 BURMISTRZA MIASTA OŁAWA z 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21 października 2018 r.

2018-08-23 12:34:16
Uchwała Nr XLVIII/310/18 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze miasta Oława w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-09-20 08:08:20
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2018-08-23 12:37:32
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-10-04 11:52:36
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

2018-10-10 13:48:26
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Oławie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Oławie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-09-28 16:01:12
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Oławie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Oława zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-10-05 09:21:08
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Oławie z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Oławie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-09-28 08:51:06
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego

2018-11-07 10:13:31
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

2018-11-07 10:11:30