Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-07-18 14:41:22 Interpelacje, wnioski i zapytania / Wnioski radnych z sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2018 r. w sprawach: lampy fotowoltanicznej ul. Grafitowa, opisu wniosków do BIP-u, kolektora ul. Sienkiewicza, remontu klatki schodowej ul. Oleandry 9, porządku rzeka Oława Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-07-18 14:21:06 Interpelacje, wnioski i zapytania / Wnioski radnych z sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2018 r. w sprawach: lampy fotowoltanicznej ul. Grafitowa, opisu wniosków do BIP-u, kolektora ul. Sienkiewicza, remontu klatki schodowej ul. Oleandry 9, porządku rzeka Oława Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-07-18 14:19:48 Interpelacje, wnioski i zapytania / Wniosek radnej Magdaleny Ziólkowskiej w sprawie koszy na śmieci ul. Ofiar Katynia Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-07-18 14:15:39 Interpelacje, wnioski i zapytania / Wniosek radnej Magdaleny Ziółkowskiej w sprawie dofinansowania zadań związanych z niską emisją Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-07-18 14:09:26 Interpelacje, wnioski i zapytania / Wniosek radnej Magdaleny Ziółkowskiej w sprawie doposażenia placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-07-18 14:03:23 Interpelacje, wnioski i zapytania / Wniosek radnej Magdaleny Ziółkowskiej w sprawie udostępnienia protokółow odbioru zadania (przebudowa Kochanowskiego) Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-07-17 10:05:28 Obwieszczenia, Zawiadomienia, Postanowienia / Obwieszczenie Nr 16/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 17 lipca 2018 r. zawiadamiające o wydaniu w dniu 16.07.2018 r. decyzji Nr 6/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz P.U.H. TARO Adam Rubin polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka kanalizacji sanitarnej przewidzianej do realizacji na dz. nr 9/4 AM-36 w ul. Nadbrzeżnej w Oławie. Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-07-13 14:39:09 2018 / Zarządzenie Nr 81/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11.07.2018 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych pt: „Modernizację chodnika na ul. Iwaszkiewicza skrzyżowanie przed sklepem Jakub)” (działki nr 45/2; 1/2 AM-58). Umowa nr: INW 74/P/2018 Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-07-13 13:42:06 Praca / Ogłoszenie Burmistrza Miasta Oława o naborze na stanowisko urzędnicze - Referent ds. dowodów osobistych Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-07-13 13:39:38 Praca / Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Sylwia Kędzierska Edycja artykułu