Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-11-21 15:18:14 Organizacje pozarządowe / Zarządzenie Nr 163/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursach na realizacje zadania publicznego miasta Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Sylwia Kędzierska Skopiowano
2018-11-21 15:15:17 2018 / Zarządzenie Nr 163/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursach na realizacje zadania publicznego miasta Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-11-21 11:40:36 Ogłoszenia / Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu miasta Oława Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-11-21 11:36:25 Ogłoszenia / Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu miasta Oława. Sylwia Kędzierska Archiwizacja artykułu
2018-11-20 09:56:36 2018 / Zarządzenie Nr 161/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 15.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku ul. Oleśnickiej od mostu na rzece Odra w kierunku skrzyżowania z DW 455 w m. Oława" - ETAP I w ramach Porozumienia nr DSDiK/54/2017 z dnia 02.06.2017 r., oraz - ETAP II w ramach Porozumienia nr DSDiK/28/2018 z dnia 04.06.2018 r. Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-11-20 09:44:36 2018 / Zarządzenie Nr 161/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 15.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku ul. Oleśnickiej od mostu na rzece Odra w kierunku skrzyżowania z DW 455 w m. Oława" - ETAP I w ramach Porozumienia nr DSDiK/54/2017 z dnia 02.06.2017 r., oraz - ETAP II w ramach Porozumienia nr DSDiK/28/2018 z dnia 04.06.2018 r. Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-11-19 09:07:47 Kadencja VII 2014-2018 / SESJA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE w dniu 25 października 2018 r. o godz. 13.00 Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-11-16 15:21:30 Kadencja VII 2014-2018 / UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE w dniu 15 listopada 2018 r. o godz. 13.00 Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-11-16 15:19:43 Kadencja VII 2014-2018 / UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE w dniu 15 listopada 2018 r. o godz. 13.00 Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-11-16 15:19:27 Kadencja VII 2014-2018 / UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE w dniu 11 listopada 2018 r. o godz. 10.00 Sylwia Kędzierska Edycja artykułu