Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-05-22 15:09:39 Organizacje pozarządowe / Zarządzenie Nr 58/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 22 maja 2018 r w sprawie zlecenia do realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Sylwia Kędzierska Skopiowano
2018-05-22 15:02:58 2018 / Zarządzenie Nr 58/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 22 maja 2018 r w sprawie zlecenia do realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-05-22 14:41:07 Budżet 2018 / Zarządzenie Nr 55/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Sylwia Kędzierska Skopiowano
2018-05-22 14:36:41 Budżet 2018 / Zarządzenie Nr 56/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zlecenia do realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Sylwia Kędzierska Skopiowano
2018-05-22 14:31:11 2018 / Zarządzenie Nr 55/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-05-22 11:04:22 Zamówienia publiczne / Ogłoszenie o zamówieniu - WYKONYWANIE BIEŻĄCYCH PRAC KONSERWACYJNO-REMONTOWYCH W NIERUCHOMOŚCIACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY MIEJSKIEJ OŁAWA Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-05-18 14:32:10 Kadencja VII 2014-2018 / SESJA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 13.00 Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-05-18 10:28:55 Najem, dzierżawa, użyczenie / Zarządzenie Nr 11/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Sylwia Kędzierska Archiwizacja artykułu
2018-05-18 10:28:33 Najem, dzierżawa, użyczenie / Zarządzenie Nr 57/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-05-18 10:28:22 Najem, dzierżawa, użyczenie / Zarządzenie Nr 57/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Sylwia Kędzierska Skopiowano