Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-09-21 15:20:54 2018 / Zarządzenie Nr 139/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 21 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pt. Aktywnie z biegiem rzeki- stworzenie sieci szlaków, dróg i ścieżek rowerowych w ramach Odrzańskiej Drogi Rowerowej na terenie miasta Oława oraz gminy Oława Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-09-20 14:13:38 Informacje Urzędnika Wyborczego / Informacja dla kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-09-20 11:29:14 Informacje Urzędnika Wyborczego / Informacja dla kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych Małgorzata Popowicz Edycja artykułu
2018-09-20 08:22:09 WPF 2018 / Uchwała Nr XLIX/316/18 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 05 września 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Oława Sylwia Kędzierska Skopiowano
2018-09-20 08:21:56 Budżet 2018 / Uchwała Nr XLIX/315/18 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 05 września 2018 roku w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok Sylwia Kędzierska Skopiowano
2018-09-20 08:20:47 Kadencja VII 2014-2018 / Uchwała Nr XLVIII/313/18 Rady Miejskej w Oławie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/15 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Oławie, kadencja 2014-2018. Sylwia Kędzierska Skopiowano
2018-09-20 08:18:05 Kadencja VII 2014-2018 / Uchwała Nr XLIX/316/18 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 05 września 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Oława Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-09-20 08:16:39 Kadencja VII 2014-2018 / Uchwała Nr XLIX/315/18 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 05 września 2018 roku w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-09-20 08:15:14 Kadencja VII 2014-2018 / Uchwała Nr XLIX/314/18 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/234/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31.08.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego. Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-09-20 08:14:26 Kadencja VII 2014-2018 / Uchwała Nr XLVIII/313/18 Rady Miejskej w Oławie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/15 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Oławie, kadencja 2014-2018. Sylwia Kędzierska Edycja artykułu