Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-13 14:19:09 Najem, dzierżawa, użyczenie / ZARZĄDZENIE Nr 173/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Małgorzata Popowicz Skopiowano
2018-12-13 14:17:36 2018 / ZARZĄDZENIE Nr 173/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2018-12-13 14:14:50 Najem, dzierżawa, użyczenie / ZARZĄDZENIE Nr 172/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 170/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11.12.2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Małgorzata Popowicz Skopiowano
2018-12-13 14:14:18 2018 / ZARZĄDZENIE NR 171/0050/2018 BURMISTRZA MIASTA OŁAWA z dnia 12.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pt. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie przebudowy chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych w m. Oława ( na odcinku od skrzyżowania ul. B. Chrobrego do skrzyżowania DW 396 z DW 455 przy ul. Oleśnickiej)", realizowanego w ramach Porozumienia DSDiK/73/2016 z dnia 27.06.2016 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miastu Oława zadania własnego Województwa Dolnośląskiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Miasto Oława. Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2018-12-13 14:13:01 2018 / ZARZĄDZENIE Nr 172/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 170/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11.12.2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2018-12-13 10:44:15 Strategie, Plany, Programy / Uchwała Nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Oława” Sylwia Kędzierska Skopiowano
2018-12-13 10:41:09 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Oława” Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-12-13 10:40:05 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Oława w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-12-13 10:38:04 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/289/18 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-12-13 10:36:48 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego Sylwia Kędzierska Edycja artykułu