Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-20 14:06:42 Kadencja VIII 2018-2023 / SESJA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE w dniu 28 lutego 2019 r. o godz. 10.00 Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2019-02-20 14:03:43 Kadencja VIII 2018-2023 / UCHWAŁA Nr V/40/19 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Oławie potępiającego szerzącą się w przestrzeni publicznej przemoc, agresję i mowy nienawiści Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2019-02-20 14:01:20 Kadencja VIII 2018-2023 / UCHWAŁA NR V/39/2019 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWI Z DNIA 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Małgorzata Popowicz Edycja artykułu
2019-02-20 14:00:13 Kadencja VIII 2018-2023 / UCHWAŁA NR V/39/2019 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWI Z DNIA 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2019-02-20 13:58:56 Kadencja VIII 2018-2023 / UCHWAŁA Nr V/38/2019 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2019-02-20 13:57:38 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr V/37/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia zmian w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Oława” Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2019-02-20 13:56:12 Kadencja VIII 2018-2023 / UCHWAŁA Nr V/36/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Oława do partnerstwa powołanego do realizacji projektu pt. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego – projekt grantowy”. Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2019-02-20 13:53:18 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr V/35/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/153/16 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Oława Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2019-02-20 13:38:26 Zamówienia publiczne / Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Oławie. Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2019-02-19 15:08:49 Obwieszczenia, Zawiadomienia, Postanowienia / Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN 20 kV, jako powiązanie GPZ R-186 Oława z istniejącą siecią SN w miejscowości Godzikowice przewidzianej do realizacji na działkach: nr 7, 5 AM-89, nr 18/2, 17, 8, 9/11, 15/1, 13 AM-90, nr 58 AM-92, nr 1 AM-102, nr 2 AM-103, obręb Oława Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu