Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-19 14:18:31 2018 / Zarządzenie Nr 47/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 18.04.2018 r. w sprawie wykonania wiosennego przeglądu zadania pt. „Modernizacja terenu zieleni miejskiej urządzonej przy ulicy 11 Listopada w Oławie”. Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-04-18 14:12:44 Kadencja VII 2014-2018 / SESJA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 13.00 Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-04-18 14:05:42 Kadencja VII 2014-2018 / SESJA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 13.00 Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-04-18 14:04:49 Budżet 2018 / Zarządzenie Nr 43/0050/18 Burmistrza Miasta Oława z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Sylwia Kędzierska Skopiowano
2018-04-18 14:04:12 WPF 2018 / Zarządzenie Nr 42/0050/18 Burmistrza Miasta Oława z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Oława na lata 2018-2026 Sylwia Kędzierska Skopiowano
2018-04-18 13:54:12 2018 / Zarządzenie Nr 43/0050/18 Burmistrza Miasta Oława z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-04-18 13:50:23 2018 / Zarządzenie Nr 42/0050/18 Burmistrza Miasta Oława z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Oława na lata 2018-2026 Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-04-18 13:46:11 2018 / Zarządzenie Nr 42/0050/18 Burmistrza Miasta Oława z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Oława na lata 2018-2026 Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-04-18 13:44:14 Zamówienia publiczne / Ogłoszenie o zamówieniu – Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-04-17 09:25:48 Zamówienia publiczne / Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zamówienie pn.: Modernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Lipowa 1A-1B. Etap I Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu