Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-13 14:19:09 Najem, dzierżawa, użyczenie / ZARZĄDZENIE Nr 173/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Małgorzata Popowicz Skopiowano
2018-12-13 14:17:36 2018 / ZARZĄDZENIE Nr 173/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2018-12-13 14:14:50 Najem, dzierżawa, użyczenie / ZARZĄDZENIE Nr 172/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 170/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11.12.2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Małgorzata Popowicz Skopiowano
2018-12-13 14:14:18 2018 / ZARZĄDZENIE NR 171/0050/2018 BURMISTRZA MIASTA OŁAWA z dnia 12.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pt. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie przebudowy chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych w m. Oława ( na odcinku od skrzyżowania ul. B. Chrobrego do skrzyżowania DW 396 z DW 455 przy ul. Oleśnickiej)", realizowanego w ramach Porozumienia DSDiK/73/2016 z dnia 27.06.2016 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miastu Oława zadania własnego Województwa Dolnośląskiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Miasto Oława. Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2018-12-13 14:13:01 2018 / ZARZĄDZENIE Nr 172/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 170/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11.12.2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2018-12-13 10:44:15 Strategie, Plany, Programy / Uchwała Nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Oława” Sylwia Kędzierska Skopiowano
2018-12-13 10:41:09 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Oława” Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-12-13 10:40:05 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Oława w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-12-13 10:38:04 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/289/18 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-12-13 10:36:48 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-12-13 10:35:47 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-12-13 10:34:38 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-12-13 10:33:19 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 6 grudnia 2018 r. o ustaleniu szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-12-13 10:31:53 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diety radnego Rady Miejskiej w Oławie, wypłacanej w formie miesięcznego ryczałtu. Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-12-13 10:30:44 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Oława Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-12-13 10:29:38 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Oławie. Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-12-13 10:28:42 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Oławie. Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-12-13 10:27:34 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Oławie. Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-12-13 10:26:30 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu, Rekreacji i Młodzieży Rady Miejskiej w Oławie. Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-12-13 10:16:07 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Oławie. Sylwia Kędzierska Edycja artykułu