Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-16 13:06:01 Zamówienia publiczne / Ogłoszenie o zamówieniu – Modernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Lipowa 1A - 1B w Oławie. Etap I. Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-04-13 14:40:08 Najem, dzierżawa, użyczenie / Zarządzenie Nr 46/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-04-13 14:39:58 Najem, dzierżawa, użyczenie / Zarządzenie Nr 46/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Sylwia Kędzierska Skopiowano
2018-04-13 14:33:45 2018 / Zarządzenie Nr 46/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-04-13 14:33:37 Organizacje pozarządowe / Zarządzenie Nr 45/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Sylwia Kędzierska Skopiowano
2018-04-13 14:33:24 Organizacje pozarządowe / Zarządzenie Nr 44/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Sylwia Kędzierska Skopiowano
2018-04-13 14:30:11 2018 / Zarządzenie Nr 45/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-04-13 14:26:08 2018 / Zarządzenie Nr 44/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu