Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-18 15:14:05 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr V/34/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/330/18 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 27 września 2018r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Oława na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2019-02-18 15:12:51 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr V/33/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Opolskiej i Polnej w Oławie, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Oławie Nr XXXVII/282/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2019-02-18 15:11:01 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr V/32/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/430/06 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 19 października 2006 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Baczyńskiego - Mickiewicza w Oławie. Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2019-02-18 15:08:43 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr V/26/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Oławie na 2019 rok. Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2019-02-18 15:08:16 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr V/27/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Oławie na 2019 rok. Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2019-02-18 15:08:04 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr V/28/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Oławie na 2019 rok. Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2019-02-18 15:07:52 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr V/29/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Oławie na 2019 rok. Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2019-02-18 15:06:25 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr V/30/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/210/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2019-02-18 15:04:49 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr V/29/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Oławie na 2019 rok. Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2019-02-18 15:02:40 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr V/28/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Oławie na 2019 rok. Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu