Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-18 15:00:50 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr V/27/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Oławie na 2019 rok. Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2019-02-18 14:57:31 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr V/26/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Oławie na 2019 rok. Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2019-02-18 14:55:06 Petycje / Informacja na temat petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Oława za 2018 rok Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2019-02-18 14:40:08 Obwieszczenia, Zawiadomienia, Postanowienia / Obwieszczenie Nr 7/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 18 lutego 2019 r. o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia na rzecz ESV S.A. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 20 KV, jako powiązanie GPZ R-186 Oława z istniejącą siecią SN w miejscowości Godzikowice przewidzianej do realizacji na działkach nr 7, 5 AM-89, nr 18/2, 17, 8, 9/11, 15/1, 13 AM-90, nr 58 AM-92, nr 1 AM-102, nr 2 AM-103, obręb Oława Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2019-02-18 14:35:45 Zbywanie nieruchomości / Zarządzenie Nr 174/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Oławie przy ul. Miodowej, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2019-02-18 14:35:38 Zbywanie nieruchomości / Zarządzenie Nr 174/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Oławie przy ul. Miodowej, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu Sylwia Kędzierska Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych
2019-02-18 14:32:47 Zbywanie nieruchomości / Zarządzenie Nr 22/0050/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Oławie w rejonie ul. Magazynowej, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2019-02-18 14:31:50 Zbywanie nieruchomości / Zarządzenie Nr 22/0050/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Oławie w rejonie ul. Magazynowej, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu Sylwia Kędzierska Skopiowano
2019-02-18 14:27:32 2019 / Zarządzenie Nr 22/0050/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Oławie w rejonie ul. Magazynowej, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu